+ 90 541 963 61 45       pdrmerkezi@pdrmerkezi.com      Pazartesi-Cumartesi: 10:00-18:00      Mevlana Mah. Şehit Ali Örnek Cad. No :14/B Talas / KAYSERİ    

Sizin için, Sizlerle...

Projektif Testler

Sertifika Programları

2565

Projektif Testler

Projektif testler,  bireyin iç dünyası hakkında ipuçları toplamak üzere uygulanır. Bu testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir. Bu bilgileri toplamak amacıyla değişik türde testler uygulanır. Bu testlerde çocuktan yapması istenen şeyler, belli bir konuda resim çizmesi, bazı yarım bırakılmış öyküleri tamamlaması, belli resimlere uygun öyküler anlatması ya da, verilen belli figürlerle çeşitli şeyler oluşturması, yaratmasıdır. Bu testlerde, €œdoğru-yanlış € yoktur, çocuğun yaptığı her şey geçerlidir. Bu değerlendirmelerin ana çıkış noktası, çocuğa yapılandırılmış sorular sorulmadığı için çocuk zihnindeki oluşumlarla ve duygularının onu yönlendirdiği şekilde hareket etmek durumundadır; yani içindekileri çalışmasına yansıtır. Uzman da bu çalışmalara yansıyan bilgileri, çeşitli ölçütlere göre değerlendirir. Problem durumlarında kimlerden destek aldığı, problemi çözmek için ne gibi yöntemler düşündüğü, çevresini ne kadar güvenli ya da tehlikeli bir yer olarak gördüğü, bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler arasındadır. Uzman bu çalışmalar sonucunda, çocuğun kendisini ve çevresini nasıl algıladığına dair bir resim oluşturur. Bu resimde, çocuk açısından aksayan noktalar varsa, bu konuda ailesi ve/veya okulu yönlendirilir.

İÇERİK

  • CAT (Çocuklar için Algı Testi)CAT projektif bir test olup, 3-10 yas arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
  • TAT (Tematik Algı Testi)9-10 yastan itibaren yetişkinlere de uygulanan test kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşan projektör bir testtir.
  • Louisa Düss Psikanalitik Hik yeler Testi Çocuklara uygulanan test, çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Projektif bir test olduğu için yorumlama sonuçları çocuğun anlattıklarıyla doğru orantılıdır.
  • Bier Cümle Tamamlama Testi Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir.  Beier Cümle Tamamlama Testinin dayandığı temel varsayım, diğer yansıtma tekniklerininki gibidir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karsısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yani sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır.
  • F.A.T. Lydia Jackson(1972) tarafından hazırlanmış olan bu test, çocuğun aile içindeki yerini belirleyen, deneğin ailesi ile kurmuş olduğu ilişkiler hakkında bilgi veren bir testtir. Psikolojik araştırma, teşhis ve tedavide kullanılan pratik bir testtir ve ayni zamanda annesi çalışan çocukların duygusal gelişiminin incelenmesinde kullanılmaktadır.  F.A.T. testi çocuğun ailesine karsı tutumunu, aile bireylerinin çocuğa karsı tavırları, deneğin ailevi ve duygusal sorunları hakkında ipuçları vermek amacıyla uygulanır.
Eğitim süreci: İki gün teorik ve uygulama eğitimi olacaktır. Ardından her kursiyer  tüm testler için birer uygulama yapıp bize iletmesi gerekiyor. Uygulamalar incelenip  varsa eksikler giderilmesi noktasında kursiyerlere geri dönüş sağlanacaktır. Eksiklerini gideren kursiyerlere sertifikaları verilecektir.
Eğitim süresi           : 2 gün
Eğitimci                             : pDr. Adem SAT
Sertifika                           : Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Fiyata KDV dahil değildir.

Eğitim Ücreti: 1000

PDR Merkezi

Sosyal Medya