+ 90 541 963 61 45       pdrmerkezi@pdrmerkezi.com      Pazartesi-Cumartesi: 10:00-18:00      Mevlana Mah. Şehit Ali Örnek Cad. No :14/B Talas / KAYSERİ    

Sizin için, Sizlerle...

Maraton plus Test Eğitimi

Bizden Haberler

Maraton plus Test Eğitimi
964

Maraton plus Test Eğitimi

Maraton +plus Test Eğitimi

1- WISC-R
Sözel Alan
Genel Bilgi:  Okul, aile ve diğer çevresinden alabileceği bilgi birikimi, öğrenmeye karşı ilgi ve merak, bilgileri uzun süreli bellekte saklama becerilerini ölçen bir alt testtir.
Benzerlik:  Sınıflama ve soyut düşünebilme becerilerini ölçen bir alt testtir.
Aritmetik:  Zihinden hesap yapma, kısa süreli bellek, zihinsel organizasyon ve dikkat becerilerini ölçen bir alt testtir.
Sözcük Dağarcığı:  Eğitim ve deneyimle kazanılan kelime bilgisi, sözel ifade yeteneğini ölçen bir alt testtir.
Yargılama:  Sosyal olayları değerlendirme, muhakeme edebilme ve günlük sosyal problemlere pratik çözümler üretebilme becerilerini ölçen bir alt testtir.
Performans Alan:
Resim Tamamlama:  Görsel dikkat, ayrıntıyı görebilme ve önemli olanı ayırt etme, görsel uyanıklık becerilerini ölçen bir alt testtir.
Resim Düzenleme:  Olayları bütün olarak görebilme, planlama, olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilme ve oluş sırasına dizme becerilerini ölçen bir alt testtir.
Küplerle Desen:  Görsel algı gücü, el-göz koordinasyon ve bütünün parçalarını görebilme becerilerini ölçen bir alt testtir.
Parça Birleştirme:  Parça bütün ilişkilerini kavrama, öngörebilme ve parçalardan yeni bir bütün oluşturabilme becerilerini ölçen bir alt testtir.
ޞifre:  Zamana karşı yarışabilme, dikkati devam ettirebilme, kısa süreli görsel hafıza, yeni bir görevi hızlı bir şekilde öğrenebilme ve bu görevdeki psikomotor hız becerilerini ölçen bir alt testtir.

2- OBJEKTİF TESTLER
Bender Gestalt: 9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test daha çok çocuklara yönelik kullanılmaktadır. Çocuklar için kullanılan formunda yas siniri 5 yas 6 ay ile 11 yas arasıdır.
Porteus Labirenti:  5 - 14 yas arasındaki çocuklara uygulanan zek nın performans kısmını ölçen bir testtir. 12 labirentten oluşmaktadır.
Goodenough Zek Testi:  3 yaşından itibaren kullanılabilecek, çocuğun çizdiği insan resmine bağlı olarak aldığı puana karşılık gelen zek değerini ortaya çıkarır. Kız çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resmi ile erkek çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resminin farklı zek değerleri vardır.
Ankara Gelişim Envanteri (AGTE):0-6 yas arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.
Gessel Testi:  1-7 yas arasındaki çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. ޞekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zek düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.
Metropoliten Okul Olgunluğu Testi:  Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sinicin başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5yas 6 ay - 6 yas çocuklarına uygulanmaktadır.
Peabody Kelime Anlama Testi:  Test 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yaşı ortaya çıkar.
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi:  4 yas 6 ay ile 7 yas 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır, görsel algı seviyelerini ölçer ve görsel alanda hangisinin geliştirilmesi gerektiğini gösterir.
Benton Görsel Bellek Testi:  8 yas ve üstü  çocuklara  uygulanan uzun süreli ve kısa süreli bellek ile ilgili bilgi verir.
Catell 2A Zek Testi(Catell Culture Free Intellegence Test)
7-14 yas arasındaki çocuklara uygulanan 25 dakika suren bir zek testidir. Zek nın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.
Catell 3A Zek Testi(Catell Culture Free Intellegence Test)
Üniversite okuyan ya da mezun yetişkinlere  uygulanan 25 dakika suren bir zek testidir. Zek nın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.
Kent E.G.Y.
Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, sürat testi değildir. Zaman sınırlaması yoktur.6-14 yas arasındaki bireylerin zek sını incelemeye yarar.

3- PROJEKTİF TESTLER

  • CAT (Çocuklar için Algı Testi)CAT projektif bir test olup, 3-10 yas arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
  • TAT (Tematik Algı Testi)9-10 yastan itibaren yetişkinlere de uygulanan test kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşan projektör bir testtir.
  • Louisa Düss Psikanalitik Hik yeler Testi Çocuklara uygulanan test, çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Projektif bir test olduğu için yorumlama sonuçları çocuğun anlattıklarıyla doğru orantılıdır.
  • Bier Cümle Tamamlama Testi Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir.  Beier Cümle Tamamlama Testinin dayandığı temel varsayım, diğer yansıtma tekniklerininki gibidir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karsısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yani sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır.
  • F.A.T. Lydia Jackson(1972) tarafından hazırlanmış olan bu test, çocuğun aile içindeki yerini belirleyen, deneğin ailesi ile kurmuş olduğu ilişkiler hakkında bilgi veren bir testtir. Psikolojik araştırma, teşhis ve tedavide kullanılan pratik bir testtir ve ayni zamanda annesi çalışan çocukların duygusal gelişiminin incelenmesinde kullanılmaktadır.  F.A.T. testi çocuğun ailesine karsı tutumunu, aile bireylerinin çocuğa karsı tavırları, deneğin ailevi ve duygusal sorunları hakkında ipuçları vermek amacıyla uygulanır.


4- RESİM YORUMLAMA
Eğitim sırasında yaşanan süreç hakkında bilgiler. İlk kısımları teorik ve kuramsal bilgilerden oluşan eğitimimizin her aşamasında örnek resimler ve çizimler yer almaktadır. Bu nedenle katılımcılar ilk andan itibaren farklı örnekler ile karşılaşarak dikkatlerini kaybetmiyorlar. Popüler yaklaşım ve örneklerden uzak bilimsel atıflar ağırlıklı ve örnek akademisi çalışma örnekleriyle zengin bir yapıda derinlemesine bilgi sağlanmaktadır.  
Eğlenceli bir şekilde öğreneceğimiz psikolojik testlerin yönergeleri önceden kursiyerlere verilecek çizimler sağlanıyor bu sayede test öğretilirken katılımcılar kendilerini değerlendirebiliyorlar. Bu kişim oldukça eğlenceli olabilmektedir. Bunun yanında gerçek çizim örnekleri üzerinde ortak yorumlar ile değerlendirmeler yapılmaktadır.
  • RESİM VE ÇOCUK
Resim ve Resmin gelişimi & Çocuk ve Resim İlişkisi
  • BİLGİ VE BECERİ
Çocuklarda çizgisel gelişim hakkında derinlemesine bilgi
  • PROJEKTİF YAKLAޞIM
Çocuğun yasadığı duygusal durumlar onun iç dünyasından ortaya çıkan yansımalar ile bizlere yansıtılmaktadır.
RESİM TESTLERİ VE DEĞERLENDİRME
Uzmanlara yapılandırılmış bir yorumlama becerisi kazandıracak ve işimizi oldukça kolaylaştıracaktır.
  • D10:  Jean Le Me adli bir psikolog tarafından düzenlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. D-10  testi hem zihinsel hem de duygusal yönleri içeren bir testtir. 8 ve daha yukarı yastakilere  uygulanır. Test kolektif olarak da uygulanabilir. Ancak bireylerin birbirlerini görmeleri  sağlanmalıdır. Çünkü kişinin davranışlarını izlemek önemli veriler sağlayabilir. Zaman sinirli  değildir.
  • Bir Aile Çiz Testi:  Çocuk psikolojisi çalışmalarında kullanılan €œAile Çiz Testi € Maurice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir. Bu testin temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmaktır. Testin tüm gereci: k ğıt, kalem, silgi ve boya kalemlerinden oluşur.
5- DİKKAT TESTLERİ:

D2:  Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. Psikomotor hız, -Doğru ve yanlış işaretlemeler -Gösterilen performansın kalitesi bu testte değerlendirilmektedir. 9- 60 yaş arasına uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. En fazla 8 dakika içerisinde test sonlanmalıdır. Deneğin her satırı 20 sn. içerisinde tamamlaması beklenir.   Test 14 satır, her satırda 47 karakter ve toplam 658 itemi içerir. €œd € ve €œp € harflerinin 3 farklı işaretli biçimi yer almaktadır. Bunlar harflerin üstünde, altında, üstünde ve altında olmak üzere yer alır.

Frankfurter:  60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan  Frankfurter Dikkat Testi, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. Okula başladıktan 14 gün sonra çocuğa uygulanan Frankfurter Dikkat Testinde çocuktan 42 adet armut resmini bulması ve üzerini çizmesi istenir.
Farklı olan resmi bulma testi olan ölçme testi, dikkat ölçümü için tek başına yeterli bulunmamakla birlikte dikkat eksikliğinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Testi uygulayacak kişiyi çocuğun daha önce tanıyor olması ve test odasını daha önce görmesi önemlidir. Oyun oynayan çocuktan oyununu bırakıp testi çözmesinin talep edilmesi kısa sürede olmamalı, test öncesinde çocukla sohbet edilmelidir.

Burdon:  Bu test çocuğun, dikkat gücünü ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (30) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olaarak hazırlanan arka sayfadaki testte 31 tane (a), 29 tane (g), 31 tane (b) ve 29 tane (d) harfi bulunmaktadır.
Burdon testi €œ10-20 € yaşlarındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için ortaokula €œ3 € lisede €œ2 € dakika süre verilir.

 

6- STANFORD BiNET
Bireylerin zekâ düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir.

Eğitim süreci: İki gün teorik ve uygulama eğitimi olacaktır. Programda ilk önce alt testlerin tanıtımı, anlatılması, nasıl yapıldığı, nasıl raporlandığı bilgileri aktarılacak daha sonra raporlama örnekleri gösterilecektir. Ardından her kursiyer tüm testler için birer uygulama yapıp bize iletmesi gerekiyor. Uygulamalar incelenip varsa eksikler giderilmesi noktasında kursiyerlere geri dönüş sağlanacaktır. Eksiklerini gideren kursiyerlere sertifikaları verilecektir.


Eğitim süresi  :  8  gün
Sertifika          :  Adnan Menderes Üniversitesi
Eğitimci          :  pDr. Adem Şat
Hesap No             : TR 7400 0620 0129 2000 0668 9130 (Adem Şat) Garanti Bankası
Kayıt Linki     :    https://goo.gl/EuiUGX


Etiketler: maraton plus

PDR Merkezi

Sosyal Medya