+ 90 541 963 61 45       pdrmerkezi@pdrmerkezi.com      Pazartesi-Cumartesi: 10:00-18:00      Mevlana Mah. Şehit Ali Örnek Cad. No :14/B Talas / KAYSERİ    

Sizin için, Sizlerle...

KARDEŞ İLİŞKİLERİ

Bizden Haberler

KARDEŞ İLİŞKİLERİ
32

KARDEŞ İLİŞKİLERİ

KARDEŞ İLİŞKİLERİ

Kardeşlik bağı,bir sevgi kaynağı gibi düşünülürse de kardeşler arasında önemli problemler söz konusudur. Kardeşlik ilişkisi,istenmeden oluşturdukları rekabet nedeniyle bozulabilir. Bazı uzmanlara göre kardeşlik öncelikle rekabettir. Kardeşler düşman olarak doğan. Bazılarına göre,çocuk annesinin yalnızca kendisine ait olmasını diğerlerinin anne gözünde kendisi kadar önemli olmamasını ister. Kardeş ilişkisinin mekanizmasında iki faktör rol oynar:
 
a-Annenin tutumu,
b-Çocuğun sosyal yeri ve özellikleri(Sıra ,yaş,cinsiyet gibi)
 
Teorik olarak, anne sevgisi eşit dağılıyorsa, kardeşler arasında rekabet olmaması gerekir. Fakat rekabet, ne eşit dağılım ne de elde edilenlerin eşit olması ile ilişkili değildir Çocuk, çoğunlukla böyle bir dağıtımda eksik bırakıldığı duygusuna kapılır. Aslında, annelerin rekabet duygusunu engelleyememesi eşit dağılım yapıp yapmadıklarına ilişkin kaygıya dayanır. Aksine rahat, kaygısız davranan, kişisel problemlerinde teorik cevaplar aramayan anneler, kardeşler arası gerilimi daha kolay azaltırlar. Kardeş kıskançlıkları, anne ihmalkarlığı veya çok dikkatli olması halinde daha önemli hale gelir.
 
Çocukluk problemlerini yeniden yaşayan veya evliliği iyi gitmeyen anne, çocuklarına aşırı bir şekilde bağlıdır. Bu durum rekabet ortamı yaratır. Bu tıp anneler, verdiklerinin karşılığını görmek isterler. Her çocuğun bunu veriş şekli farklı olacağından, kardeş ilişkilerinde rekabet ortaya çıkar. Tam aksi durumdaki anne, yeterli mesafe bırakıp, çocuklarına sıcak anne sevgisini gösterebilen annedir.
 
Kardeşler arası ilişkide babanın rolü daha azdır. Baba, otoritesi ile anne davranışlarını destekler, devamını Sağlar.
 
Kardeşler arası ilişkinin yapısı, sıra ve cinsiyetle sıkı sıkıya ilişkilidir Sıra, çocuğun anne, baba ve kardeşlerin karşısındaki tavrını belirler.
 

İLK-BÜYÜK ÇOCUK

 
    İlk çocukların entelektüel planda kendilerinden küçük kardeşlerini aştıkları kabul edilir Genelde ilk çocukların hemen her zaman aile içinde iyi bir yere sahip oldukları inancı yerleşiktir. Aslında, kalabalık aile içindeki en büyük çocuk için bu durum söz konusu değildir. İlk çocuk önce tek çocuktur. Anne-babanın sevgisi tümüyle kendisine aittir. Daha sonra bu sevgiyi paylaşma ve anne-babasının karşısında statü kazanmak için mücadele etme durumunda kalır.
 
Ailelere göre büyük çocuk, önce tek çocuktur. Anne-babası, sadece ona aittir Kardeşinin doğumu bu ayrıcalığı sona erdirir. Çocuk, bazen bu değişiklikle altüst olur Bazen de geç farkına varır ve şiddetli tepkiler gösterir. Çocuğun kırıklığa uğraması nedeniyle yarattığı ortam yetişkinler tarafından zorlaştırılmamalıdır
 
ANNE-BABA VE BÜYÜK ÇOCUK:
   Anne-baba genellikle ilk çocuğa diğerlerinin doğumundan sonra farklı davranırlar. İlk çocuk her zaman daha farklı kabul edilir Bir. çok anne ilk çocuğuna daha fazla özen göstermiştir Bununla birlikte genç ebeveynde tecrübe eksikliği vardır. Bu eksiklik, aşırı hoş görü ve kızgınlık arasında gidip gelen davranış değişikliklerine neden olur. Tek çocuk, birden büyük çocuk olur. Bazı sorumlulukları üstlenmek zorunda kalır. Daha önceden bu ortama alıştırılmamışsa, kardeşini anne-babasının sevgisini paylaşmak zorunda olduğu bir varlık olarak görür. Bir de ailenin ilgisi kesilmişse, kendini terk edilmiş hisseder.
 
Büyük çocuk, önceden sahip olduğu ayrıcalığını sürdürmek ister. Bazı aileler de buna ortam hazırlarlar. Bu durum, büyük çocuğun kendisini ayrıcalıklı görmesine, kardeşlerine yukardan bakmasına ve onların faaliyetlerine katılmamasına sebep olur. Hatta bazı durumlarda,bununla da yetinilmeyip, büyük çocuğa, kardeş üzerinde baskı kurma ve yönetme yetkisi de verilir.
 


Etiketler: Kardeş Anne Baba Tutum Cinsiyet Otorite Psikolji Kayseri PDR

PDR Merkezi

Sosyal Medya