+ 90 541 963 61 45       pdrmerkezi@pdrmerkezi.com      Pazartesi-Cumartesi: 10:00-18:00      Mevlana Mah. Şehit Ali Örnek Cad. No :14/B Talas / KAYSERİ    

Sizin için, Sizlerle...

Diko-Ges Metodu

Bizden Haberler

Diko-Ges Metodu
13274

Diko-Ges Metodu

Diko-Ges Metodu, özellikle dikkat eksiliği, hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlükleri, okul çağı uyum problemleri, öfke dürtü kontrol bozukluğu, unutkanlık, tembellik gibi birçok okul çağı problemlerine ilişkin etkin çözüm sunar. Ülkemizde öğrenim gören öğrencilerin hemen hemen %20 ‘si nin yukarıda saydığımız problemleri yaşadığını düşündüğümüzde, Diko-Ges Metodunun ne kadar önemli bir çalışma olduğu anlaşılmaktadır. Diko-Ges Metodu, her çocuk özeldir felsefesinden yola çıkmış bir sistemdir. Her çocuk özeldir ve yaşadığı özel problem çözülürse mutlaka başarıya ulaşır. Diko-Ges Metodu, PDR Merkezi tarafından geliştirilmiş ve yüzlerce öğrencinin başarıya ulaşmasında etkin rol oynamıştır. Diko-Ges Metodu, ülkemizde uygulanan sistemler içerisinde en etkili çözüm sunan sitemdir. Diko-Ges Metodu, Danışmanlık merkezi, aile, çocuk ve öğretmen sacayaklarından oluşur. Bu sacayaklarından birinin sürece dâhil olmaması ya da sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda süreç sekteye uğrayabilir. Tüm sacayakları sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda, çocuktan çocuğa değişmek kaydıyla %65 ile %95 arasında akademik performans artışı sağlar. Siz de çocuklarınızın başarısını ve mutluluğunu istiyorsanız PDR Merkezi’nin sunduğu bu sistemden yararlanın.
DİKKAT EKSİKLİĞİ
Dikkat eksikliği; kişinin yaşına, bulunduğu sosyo-kültürel duruma göre konsantre olmada güçlük çekme, dikkati sürdürememe ve dış etkenlerle çabuk dağılma, unutkanlık, dalgınlık, dağınıklık ve dikkat, sabır istenen işlerden sıkılma, kaçınma davranışı göstermektir.Dikkat eksikliği olan çocuklar her yaş grubuna göre farklı şekilde gözlemlenir.
HİPERAKTİVİTE
Hiperaktivite; kişinin yaşına ve bulunduğu sosyo kültürel yapıya göre çok hareketli, çok konuşan, sabırsız, aceleci, yerinde duramayan bir durumun sergilenmesidir.Hiperaktivite, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, dürtüsellik (ataklık) ve dikkat eksikliği belirtileri olan bir bozukluktur. Başlangıç yaşı 3-4 olarak gösterilse de belirtiler daha küçük yaşlarda da izlenebilir. Çocuklarda plansızlık ve aşırı hareketlilik şeklinde açığa çıkan, dürtüsel bir bozukluktur.
DİSLEKSİ-DİSGRAFİ 
Disleksi: Kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur.Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir. Disleksi de denen okuma bozukluğunda, okurken atlama, anlamı bozma, harf - ses uyumu bozukluğu, hızlı okuyamama, harflerin ya da hecelerin yerini değiştirme, heceleme ya da anlamama gibi birtakım bozukluklar görülür.
Disgrafi denen yazma ya da yazılı anlatım bozukluğunda yazım hataları, okunaksız ve düzensiz el yazısı , bazı harf, rakam ve sözcükleri ters yazma, b-d, m-n, ı-i, d-t, g-ğ, g-y gibi harfleri karıştırma, sözcükler arasında boşluk bırakmadan ya da sözcüğü birkaç parçaya bölerek yazma gibi bozuklulara rastlanır. Öğrenme bozukluklarından biri olan disgrafi, yazı yazamama durumudur. Ancak bu durum çocukta zeka geriliği veya ciddi gelişim bozukluğu olduğu anlamına gelmez.
DİSKALKULİ-DİSPRASKİ
Diskalkuli diye de bilinen aritmetik bozukluktaysa, matematik terimlerini, kavramları anlayamama, sayı ve sembolleri tanıyamama, gerekli sembolleri kullanma, eldeü sayıları toplamayı unutma, çarpım tablosunu öğrenmede sınıf arkadaşlarına göre çok geri kalma, problem çözümünde İzlenecek adımlara karar verememe biçiminde kendisini gösteren bozukluklarla karşılaşılır. Diskalkuli “matematiksel ilişkileri anlama, yazma ve hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada bozukluk ya da eksiklik” (Beachman, 2003) olarak tanımlanır.
Dispraksi, çocuğun zeka seviyesiyle bağlı olmaksızın motor hareketleri karşısında yaşadığı güçlük olarak tanımlanmaktadır. Dispraksi problemi bulunan çocuklar normal veya üstün zeka seviyesine sahip olabilirler. Dispraksi, tek başına görülebileceği gibi dil sorunları, beceriksizlik, algı ve düşünme sorunları ile birlikte de görülebilir. Hareket ve koordinasyon eksiliği olarak tanımlanan dispraksi, planlama yapma, grup oyunlarına katılma ve problemler karşısında çözüm üretme gibi durumlarda çocuğun zorlanmasına neden olur. Dispraksi probleminin zeka seviyesinden bağımsız olduğu ifade edilirken bu problemin öğrenme güçlüğüne yol açabileceği belirtilmektedir.
TEMBELLİK-İSTEKSİZLİK
Tembelliğin belirtileri; hatalar yapma, bazı şeyleri erteleme, işe geç gelme, izinsiz olarak ya da hastalık nedeniyle işe gelmeme, işi bırakma eğilimi, ilişkilerde bozulma, hizmet verilen kişilere karşı alaycı tavır sergileme ve başka şeylerle vakit geçirmedir. Tembellik sadece hareketsizlik değil aynı zamanda üretime yönelik motivasyonsuzluktur.
UNUTKANLIK
Pek çok insanın hayatını olumsuz yönde etkileyen ve kişinin günlük işlerinde kısıtlılığa yol açan unutkanlık, günlük yaşamda çok kişinin karşılaştığı ve zaman zaman can sıkıcı olabilen bir problemdir. 
STRES-KAYGI
Stres, kişinin algıladığı her hangi bir tehdit ile fiziksel ve duygusal olarak başa çıkamaması nedeniyle oluşan ve günlük hayatını genellikle olumsuz etkileyen gerilimli bir süreçtir. Tehdit altında olduğunuzu hissettiğinizde sinir sisteminiz vücudunuzu uyandıran bir stres hormonu salgılar ve bunun sonucunda kan basıncınız yükselir, kalbiniz hızlanır, kaslarınız sıkılır ve duyularınız keskinleşir. Bu şekilde fiziksel gücünüz ve dayanıklılığınız artar ve karşınızdaki soruna odaklanabilir ve daha hızlı tepki verebilirsiniz.
Kaygı; insanın hayatını tehdit eden olaylar karşısında doğal olarak hissedilen ve tehlikelerden korunmak için önlem alınmasını sağlayan, insanın hayatta kalması için oldukça önemli, doğal bir duygu durumudur. Rahatsızlık verici olmakla birlikte kaygı bedenimizde bulunan alarm sisteminin aktive olmasına bağlıdır. Kaygı kişinin korku verici veya tehdit edici bir duruma karşı karşı vermiş olduğu ruhsal ve bedensel bir tepkidir.
DUYGU KONTROLÜ
Duyguları fark etmek, gözlemlemek ve yapılabildiği oranda onları kontrol altına alıp yönlendirmektir. Duygu kontrolü faydalı duygu akışlarından yüksek verim almak, zararlı duygu akışlarından korunmak ve onları da faydalı hale, faydalanılabilir hale getirmektir.
ALGI PROBLEMLERİ
Bir çocuğun zekası normal yada normal üstü olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma yazma ve matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi, çocukta algı bozukluğu olduğunu göstermektedir.
SOSYAL UYUM PROBLEMLERİ
Gelişim evrelerinin getirdiği doğal zorluklara yakın çevrenin olumsuz etkileri katıldığında çocukta bunlara tepki olarak çoğunlukla duygusal düzeyde görülen olumsuz tepkilere uyum bozuklukları denir. Kendi yaş ve gelişim düzeyine göre karmaşık duygular içine giren çocukta bir süre sonra davranış bozukluğuna bağlı olarak çevreye uyum problemleri oluşabilir.
KONSANTRASYON PROBLEMLERİ
Konsantrasyon, süresi kişiden kişiye değişebilen, ilgisine, beğenisine kısacası yaptığı işe göre de değişiklik gösterebilen, kişinin bir konu üzerinde zihinsel olarak belli bir süre odaklanabilmesidir. Dikkati toparlama ve sürdürme (odaklanmak) konusunda çeşitli güçlükler yaşanması durumunda konsantrasyon bozuklukları meydana gelir.4
 
ÖFKE VE DÜRTÜ KONTROL PROBLEMLERİ
Öfke, hoşnut olunmayan durumlara karşı verilen temel duygulardan biridir. Bu tür olaylara uygun tepkiler verildiğinde, öfke gayet sağlıklı bir duygudur. Bu tepkileri kontrol edemediğimiz takdirde kendimize zarar verebiliriz veya sosyal ilişkilerimizi yıkıma uğratabiliriz. Genellikle birikmiş stres ve öfke semptomları sonucunda ortaya çıkabilen öfke kontrol bozukluğu rahatsızlığı yine diğer birçok psikiyatri rahatsızlıklarında olduğu gibi başta bireye olmak üzere çevresinde yer alan diğer bireylere de birçok yönden zararlar verebilmeye neden olabilmektedir.
Dürtü, bireyi eyleme iten, bedenden, duygulanımdan veya dış etmenlerden kaynaklanan gerilim yaratan bir uyarandır. Bir dürtüyü bozukluk yapan durum ise o dürtüye ve onu gerçekleştirmeye engel olunamaması durumudur. Dürtü kontrol problemleri olan bir bireyde kendine ya da başkalarına zararlı olduğunu bildiği halde dürtülerine karşı koyamama ve davranışlarını engelleyememe durumu vardır.
MUHAKEME VE YARGILAMA PROBLEMLERİ
Yargılama ve muhakeme; kişinin verileri mantıklı bir neden sonuç veya ilgililik ilişkisi içerisinde bir araya getirebilme yeteneğidir. Herhangi bir sebeple bunu gerçekleştiremeyen bireylerde yargılama problemleri varlığını göstermiş anlamına gelir.


Etiketler: diko-ges dikkat eksikliği

PDR Merkezi

Sosyal Medya