+ 90 541 963 61 45       pdrmerkezi@pdrmerkezi.com      Pazartesi-Cumartesi: 10:00-18:00      Mevlana Mah. Şehit Ali Örnek Cad. No :14/B Talas / KAYSERİ    

Sizin için, Sizlerle...

Başarılı İnsanların Özellikleri

Bizden Haberler

Başarılı İnsanların Özellikleri
1003

Başarılı İnsanların Özellikleri

  Başarılı insan, amaçlarına belirli bir zaman dilimi içinde ulaşmış kişidir.
Başarı değişken bir kavram olduğu için genel - geçer bir tanımını yapmak mümkün    değildir. Ancak başarı genel bir çerçeve içinde "uyumlu ve doyumlu" yaşamak olarak tanımlanabilir.
Başarılı olmak için çok çalışmak değil, etkili çalışmak gereklidir. Etkili çalışmak ise; zamanı, belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır. Başarılı olmak için amacın açık ve net bir şekilde yapılmış olması ve bu amaca yönelik yıllık, aylık ve haftalık programların yapılması temel şarttır. Çeşitli ölçüler kullanılarak başarılı oldukları belirlenmiş kişiler üzerinde yapılan araştırmalar başarılı kişilerin şu özelliklere sahip olduklarını ortaya koymuştur.
 
         KENDİNİ TANIMA ÖZELLİĞİ
 
         Başarılı olan insanlar, becerilerinin ve ilgilerinin farkında olan insanlardır. Böylece ilgi duymadıkları bir alana yönelmedikleri gibi,  kendilerini "yeterli" hissettikleri alanlardan da en iyi olduklarına yönelirler. Böyle bir tutum, herhangi bir işi, "başladık bir kere..." yada "ne yapalım önümüze bu iş çıktı..." diye bağlanmanın tam tersidir. İlgi duyduğu alanda, becerebileceğine yönelen kişinin kendisine güveni artar, kendisine saygı duyar ve kendinden hoşnut olur. Kendilerinden memnun olan insanlar, iyi sonuçlar yaratırlar.
 
         ZAMANI İYİ KULLANMA ÖZELLİĞİ
 
         Bir çok kimsenin şikayet ettiği gibi, zaman "çok hızlı" değil sabit bir hızla geçer. Başarılı ve başarısız insanlara eşit olarak verilmiş tek şey zamandır. Herkesin günü 24 saat, haftası 7, ayı 30 gündür.
         Başarılı olanlar, zamanlarını kendi seçtikleri amaçlar doğrultusunda planlı ve düzenli olarak kullananlardır. Başarılı insanlar, önemli olanla önemsiz olanı birbirinden ayırır, zamanlarını işler ve ayrıntılarla değil, "olmazsa olmaz" niteliğindeki öncelikli işlerden başlayarak kullanırlar.
        
         AMAÇ BELİRLEME ÖZELLİĞİ
 
         Amaç, belirli bir zaman dilimi içinde ulaşılması istenen noktadır. Bunun için daha önce de belirtildiği gibi amacın açık ve kesin olarak tanımlanması ve bunun yazıya geçirilmesi gerekir. Ayrıca bu amaca giden yolun bölümlere ayrılması ve belirli bir zaman dilimleri içinde ne kadar mesafe geçildiğine bakılması yararlıdır. Bu değerlendirme sırasında sebepler ve mazeretler üzerinde değil, somut sonuçlar üzerinde durmak gerekir. Amacını açık seçik belirlememiş bir kişi, dümeni olmayan bir gemiye benzer.    
 
         DİNLEME VE GÖZLEME ÖZELLİĞİ
 
         Etkili konuşmak hiç şüphesiz çok önemli bir niteliktir. Ancak dinleyecek ve müdahale etmeden sükunetle gözleyecek sabra sahip olmak, kişiye bir çok durumda etkili konuşmaktan daha önemli avantajlar sağlar.
         Dinlemek ve gözlemek, sorulacak bir çok sorunun cevabının kendiliğinden ortaya çıkmasını yardımcı olduğu gibi, olayların doğal akışının bozulmamasına ve böylece edinilecek bilginin gerçeğe daha yakın olmasına imkan verir.
 
 
 
         SUSMASINI BİLME ÖZELLİĞİ  
 
         Bu özellik dinlemek ve gözlemek ve gözlemekle bir çok açıdan benzerlik gösterdiği halde bütünüyle aynı değildir. Susmak, insanı sonradan pişman olacağı ve telafi etmek için çaba harcayacağı durumlardan kurtarır. Özellikle problem sırasında ve gerginliğin yaşandığı durumlarda, kişinin ağzından kaçırdıkları sebebiyle sonradan güç durumda kaldığı bilinir.
         Bir düşünürün söyledikleri bu konuya ışık tutmaktadır; "Söylediğim bir çok söz yüzünden başım çok derde girmiştir, ancak şimdiye kadar söylemediğim herhangi bir söz sebebiyle pişmanlık duyduğumu hatırlamıyorum."
 
         YARDIM İSTEME ÖZELLİĞİ
 
         Başarılı insanların önemli özelliklerinden birisi de gerekli olan yerde ve zamanda yardım istemeyi bilmeleridir. Çok basit ve doğal görüldüğü halde, yardım istemeye cesaret etmek, bunun yerini ve zamanını doğru olarak seçmek ve uygun kişiden yardım istemek gerçekten önemli bir niteliktir.
         Bazı kimseler yardım istemeden başarıya ulaşmayı önemli bir meziyet olarak görürler. Bu kimselerin unuttukları nokta, başarının tek bir sabit nokta olmadığıdır. Yardım isteyen kişi yolunu kısaltır,  var olan enerjisini ve becerisini daha ileriye gitmek için kullanır.
        
         Başarılı olanlar şartlardan şikayet etmek, pişmanlık duymak ve hayıflanmak yerine önlerindeki problemi nasıl çözeceklerine bakarlar. Dünyayı ve şartları değiştirmek yerine kendilerini değiştirmeye gayret ederler. Çünkü dış dünyayı değiştirmek için imkanlarımızın ve gücümüzün sınırlı olmasına karşılık, değişikliği kendimizde yapmak konusunda çok daha büyük bir şansa sahibiz. Bir başka ifadeyle başarılı insanlar sebepleri kendi dışlarında değil, kendi içlerinde ararlar ve sonucunu değiştiremeyecekleri durumları kabul edip, problemi çözecek yeni alternatif  yollara yönelirler        
 
* * * * * * * * * *     
 
                                                              "Başarının en iyi formülü, B = Ç+Y+D
 
                                                                                           B= Başarı
                                                                                           Ç= Çalışma
                                                                                           Y= Yerinde ve zamanında davranma                                                                                                
                                                                                        D= Dinlenme ve eğlence"
                                                                                                                                   
                                               
 
 


Etiketler: Psikolog Kayseri psikolog

PDR Merkezi

Sosyal Medya